Головна

Орган сертифікації персоналу «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ»

 
Орган сертифікації персоналу «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» – незалежний компетентний орган із сертифікації зварників, що здійснює свою діяльність відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024 та надає послуги із сертифікації персоналу зі зварювання на відповідність:
 
1. ДСТУ EN ISO 9606-1 «Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі»;
2. ДСТУ EN ISO 9606-2 «Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави».

До виконання робіт із сертифікації залучаються фахівці, які мають відповідну професійну кваліфікацію, добре обізнані із системою сертифікації в цілому, з процедурами проведення кваліфікаційних іспитів, з вимогами нормативних документів та стандартів, що встановлюють вимоги до сертифікації персоналу в галузі зварювання.

Практичні іспити проводяться в приміщенні зварювального полігону, який вміщує 11 зварювальних кабін, оснащених зварювальним устаткуванням провідних світових виробників: ESAB (Швеція), Fronius (Австрія), Lincoln Electric (США) з використанням зварювальних матеріалів провідних закордонних виробників.

У сфері добровільної сертифікації ОСП «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» має акредитацію та регулярно її підтверджує в Національному агентстві акредитації України (НААУ), яке є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA). Тому Кваліфікаційні Cертифікати зварників, видані ОСП «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ», мають міжнародне визнання, що дає змогу виконувати зварювальні роботи не тільки на території України, а й на підприємствах країн Євросоюзу.

У сфері технічного регулювання, враховуючи акредитацію ОСП «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17024, Мінекономіки України наказом №1175-20 від 20.06.2020 призначило АТ «ПТЕМ» визнаною незалежною організацією для здійснення оцінки відповідності персоналу, який виконує нерознімні зварні з′єднання відповідно до «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском», затвердженим постановою КМУ № 27 від 16.01.2020.

Політика ОСП «ЮТЕМ ЕКСПЕРТ»

Декларація щодо конфіденційної інформації

Кодекс поведінки працівника ОСП «ЮТЕМ ЕКСПЕРТ»

Порядок розгляду скарг та апеляцій